The Bigsees Earthquake Catalogue

English version

The Bigsees Earthquake Catalogue was developed in a format fit for its main purpose – the estimation of the seismic hazard in Romania. The Catalogue is available in GIS and tabular format. It covers the geographic extent of Romania, and also an area of approximately 100 km outside of Romania’s national borders, in which strong earthquakes can be considered with damage potential in Romania. More precisely, the Bigsees Earthquake Catalogue is defined by a rectangle with latitudes of 42.5 and 49.5 and longitudes of 19.5 and 30.5. The information contained by the Catalogue refers to: origin time (date, hour, minute and second, in UTC format), latitude, longitude, depth, magnitude (moment-magnitude Mw or other types of magnitude, especially ML), error estimates, epicentral macroseismic intensity, source of info for each earthquake (reference) and corresponding seismic source (according to the Bigsees Source classification). Only earthquakes with Mw ≥ 2.8 were selected, in order to preserve the consistency and precision of the Catalogue. The Catalogue was compiled by using most relevant data sources available: the Romplus National Catalogue, the catalogues developed within european projects: FP7 SHARE “Seismic Hazard Harmonization in Europe” (2009-2012) and DACEA “Danube Alert System for Earthquakes” (2010-2013), as well as the up-to-date list of earthquakes from CSEM-EMSC. For the earthquakes produced on Romanian territory, the main used source was the Romplus Catalogue. In the historical period (before 1900) and in the early instrumental period (1900-1935), this was supplemented with data from the SHEEC 1000-1899 and SHEEC 1900-2006 Catalogues (from the SHARE Project). For the area south of Danube, also the Catalogue of the Dacea Project was used. For having an up-to-date catalogue, earthquakes from the CSEM-EMSC list were added outside of Romania; since the magnitude in this list is often not Mw, the conversion equation of Glavcheva 2004 was applied.

Romanian version

Catalogul de cutremure BIGSEES a fost realizat într-un format care să răspundă cât mai bine obiectivului său principal – estimarea hazardului seismic pe teritoriul României. Catalogul este disponibil in format GIS sau tabular. Catalogul acoperă aria geografică a României şi, de asemenea, o zonă de aprox. 100 km în exteriorul graniţelor – regiune în care producerea unui cutremur puternic este probabil să afecteze şi teritoriul naţional. Mai exact, pătratul de încadrare a catalogului BIGSEES este definit de latitudinile 42,5 și 49,5 și longitudinile 19,5 și 30,5. Informaţia conţinută de catalogul BIGSEES se referă la: timpul la origine al cutremurului (data, ora, minutul, secunda), latitudinea, longitudinea, adâncimea, magnitudinea, estimări ale erorilor acestor parametri, intensitatea macroseismică epicentrală, apoi sursa de provenienţă pentru fiecare cutremur (referinţa) şi zona seismogenă căreia îi aparţine acesta (în conformitate cu zonarea seismică adoptată în proiectul de faţă). Pentru magnitudinea cutremurelor s-a adoptat scara Mw (magnitudinea din momentul seismic) şi pragul minim al acesteia a fost ales Mw 2.8, pentru păstrarea unei consistențe și precizii sporite. Catalogul a fost compilat prin utilizarea principalelor surse de date disponibile: catalogul naţional ROMPLUS, cataloagele realizate în cadrul proiectelor europene: FP7 SHARE “Seismic Hazard Harmonization in Europe” (2009-2012) şi de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria DACEA “Danube Alert System for Earthquakes” (2010-2013), precum şi lista de cutremure a Centrului Seismologic European – Mediteranean CSEM-EMSC. Pentru cutremurele produse pe teritoriul României, sursa principală a constituit-o catalogul ROMPLUS. În perioada sa istorică (înainte de 1900) şi în perioada instrumentală timpurie (1900-1935), acesta a fost completat cu date furnizate de recent revizuitele cataloage SHEEC 1000-1899 şi respectiv SHEEC 1900-2006 (proiectul SHARE). Pentru zona de la sudul Dunării, sursele le-au constituit cataloagele elaborate în cadrul proiectelor SHARE şi DACEA, în timp ce pentru regiunile învecinate României la vest şi nord s-au utilizat cataloagele proiectului SHARE: SHEEC 1000-1899 şi SHEEC 1900-2006. Pentru aducerea la zi a catalogului, în aria din afara teritoriului naţional (perioada ulterioară celei acoperite de cataloagele proiectelor europene SHARE şi DACEA), s-au utilizat datele furnizate de CSEM-EMSC. Pentru că de cele mai multe ori magnitudinile din această listă nu sunt Mw, a fost aplicată ecuația de conversie a lui Glavcheva 2004.